Thuyết ngũ hành

Trong triết học phương Đông, có năm nhân tố chính là gỗ, lửa, đất, kim loại và nước.