Tia UV

Tia tử ngoại, một loại tia vô hình và là một phần năng lượng của mặt trời, có thể gây bỏng da và ung thư da.