Tiền sản giật

Tình trạng nghiêm trọng trong quá trình mang thai, với các triệu chứng bao gồm cao huyết áp, phù và có protein trong nước tiểu.