Trẻ sơ sinh đau do co thắt (Hội chứng trẻ quấy khóc)

Cơn đau mạnh với cường độ co thắt cơ bụng đạt đến đỉnh điểm, sau đó sẽ dịu bớt lại.