Trộn thực phẩm

Trộn đều các nguyên liệu trong thức ăn.