Trong cơ thể sống

Được nuôi trong cơ thể của động vật hoặc thực vật.