Trọng lượng sinh thấp

Trọng lượng sinh của em bé nhỏ hơn 2500g.