Túi thừa trực tràng

Túi mô nhỏ phồng ra từ thành trực tràng.