U nang

Một khối u bất thường có chứa dịch hoặc các chất nửa rắn trong bất kỳ cơ quan hoặc mô cơ thể.