U xơ tử cung

Các khối u lành tính thường tập trung ở thành tử cung, bao gồm mô sợi và các cơ.