Việc khứa (cắt nhưng chưa đứt) các miếng thịt, cá

Mô tả quá trình tạo các rãnh trên bề mặt của các món nướng hoặc luộc.