Viêm đại tràng (ruột kết)

Viêm đại tràng thường kèm với tiêu chảy, phân có máu và chất nhầy.