Virus Epstein-Barr

Các loại virus gây ra bệnh truyền nhiễm và có liên quan với bệnh Burkitt's lymphoma và ung thư vòm họng.