Xét nghiệm Pap

Xét nghiệm với một mẫu tế bào được lấy từ cổ tử cung của phụ nữ nhằm kiểm tra những thay đổi trong tế bào của cổ tử cung.