Xơ mướp

Một phần khô của quả mướp được sử dụng như một miếng bọt biển hoặc bộ lọc.