Xoa bóp

Liệu pháp sử dụng tay để xoa bóp một phần hoặc toàn bộ cơ thể.