Y học phân tử tự nhiên

Một cách điều trị bệnh dựa vào việc đưa vào liều lượng tối ưu của các chất tự nhiên cho cơ thể.