Nghĩa của từ 3H( tritium), 3H( tritium) là gì

Dịch sang tiếng việt

  • chất đồng vị phóng xạ của hidro

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt