Nghĩa của từ A., A. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • (đo lường) ký hiệu của angstrom

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt