Nghĩa của từ A.A.S., A.A.S. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 1. viết tắt của American Academy of Sciences
  • 2. viết tắt của Associate in Applied Sciences

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt