Nghĩa của từ A.B.A., A.B.A. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 1. viết tắt của American Basketball Association
  • 2. ABA hoặc A.B.A. viết tắt của American Bar Association
  • 3. viết tắt của American Booksellers Association

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt