Nghĩa của từ a b c, a b c là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Danh từ
  • 1. bảng chữ cái (La Mã)
  • 2. những sự thực đơn giản nhất và cơ bản nhất về một vấn đề; nhập môn
  • A B C
  • Viết tắt
  • 1. American Broadcasting Company: công ty phát thanh truyền hình Mỹ
  • 2. Australian Broadcasting Commission: ủy ban phát thanh truyền hình úc

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt