Nghĩa của từ A.C., A.C. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • (dùng trước ngày tháng) viết tắt của ante Christum

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt