Nghĩa của từ a.d.c., a.d.c. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 1. viết tắt của Aid to Dependent Children
  • 2. ADC hoặc a.d.c. viết tắt của Air Defense Command
  • 3. viết tắt của analog-to-digital converter

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt