Nghĩa của từ a fortiori, a fortiori là gì

Dịch sang tiếng việt

  • (Latin) huống hồ

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt