Nghĩa của từ A I, A II (anaphase), A I, A II (anaphase) là gì

Dịch sang tiếng việt

  • hậu kì I và II của giảm phân

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt