Nghĩa của từ a.l.a., a.l.a. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • viết tắt của all letters answered

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt