Nghĩa của từ A.L.S., A.L.S. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • viết tắt của autograph letter, signed

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt