Nghĩa của từ a level, a level là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Danh từ
  • = advanced level (xem thêm advance)

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt