Nghĩa của từ A.M., A.M. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 1. viết tắt của anno mundi
  • 2. viết tắt của Artium Magister

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt