Nghĩa của từ A.M.D.G., A.M.D.G. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • viết tắt của ad majorem dei gloriam vinh danh chúa

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt