Nghĩa của từ A21.7, A21.7 là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Bệnh tularaemia thể toàn thân

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt