Nghĩa của từ A28, A28 là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Bệnh nhiễm khuẩn khác do súc vật lây sang người chưa được phân loại

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt