Nghĩa của từ accentuator, accentuator là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Chất gia tăng (tác dụng của chất nhận).

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt